Правила за участие в играта

 

Условия за участие в играта „Покажи и спечели бижу“

 

 1. Направи снимка на твоето бижу SilverPink

 2. Публикувай снимката в коментар под поста за обявяване на играта във Facebook страницата на SilverPink - https://www.facebook.com/silverpink.bg/

 

Правила за участие в играта „Покажи и спечели бижу“

 

 1. Настоящата Игра се организира от SilverPink, наричан по-долу Организатор. Тя не е обвързана с Facebook и по никакъв начин не е спонсорирана, организирана или подкрепяна от него.

 2. Периодът на провеждане на Играта е от 20 юли 2017 г. до 31 юли 2017 г.

 3. Настоящите правила за участие ще бъдат достъпни на сайта на SilverPink в периода на провеждането й на следния адрес: http://www.silverpink.bg/bg-content-details-101.html

 4. Право на участие в Играта имат всички български граждани, живущи на територията на Република България и навършили 18 години, които имат профил във Facebook. Изключение правят служители на SilverPink, както и техни преки родственици, включително: деца, родители, братя, сестри, съпрузи.

 5. За да се регистрира за участие в играта, лицето по т.3 трябва да публикува чрез профила си във Facebook коментар под поста за обявяване на играта във Facebook страницата на SilverPink - https://www.facebook.com/silverpink.bg/

 6. Всеки участник участва от свое име и декларира, че притежава авторски права върху снимката, с която участва в Играта. Всички претенции от изобразени на снимката лица или от трети лица по повод на снимка, публикувана за участие в Играта следва да бъдат насочени и понесени от съответния участник, който е качил снимката.

 7. С участието си в Играта всеки Участник разрешава на Организатора използването на публикуваната от него снимка по смисъла на ЗАПСП и в последващи публикации на Facebook страницата и/или в сайта на SilverPink.

 8. Наградата, давана в рамките на Играта, е бижу по избор от наличните в момента на обявяването на наградата бижута на сайта на SilverPink – silverpink.bg. Наградата не може да бъде преотстъпвана или заменяна за нейната парична стойност или други блага.

 9. Победителят в играта се определя чрез томбола на 1 август 2017 г. Името му ще бъде обявено във Facebook страницата на SilverPink най-късно на 10 август 2017 г.

 10. Спечелилият участник е длъжен да се свърже с организаторите чрез лично съобщение до Facebook страницата на SilverPink до 15 август 2017 г. и да уточни необходимите детайли, свързани с получаването на наградата. В случай, че не спази упоменатия срок, той губи правото си да получи спечелената награда.

 11. Спечелилият участник ще получи наградата си на избран от него адрес на територията на България. Наградите ще бъдат изпращани с куриерска фирма, за сметка на Организатора.

 12. Организаторът не носи отговорност за непотърсена или потърсена извън упоменатия срок награди, както и за неполучена награди поради предоставен от участника грешен или непълен адрес, или в случай на възникване на техническа грешка при опит да се свържат с участника.

 13. Организаторът не поема отговорност в случай, че победителят по някаква причина е възпрепятстван или не може да получи спечелената награда.

 14. Организаторът не носи отговорност в случаи на неуспешен опит за участие, дължащ се на забавена връзка, дефектно или неуспешно електронно предаване на данни, повреда на комуникационната връзка, независимо от причината по отношение на оборудване, системи, мрежи, линии, сателити, сървъри, компютри или доставчици, използвани по отношение на тази игра и каквато и да е друга техническа неизправност.

 15. Организаторът си запазва правото да промени настоящите правила за участие в хода на играта.

 16. Всички участници в играта декларират, че са съгласни с настоящите правила.