Среброто и неговите приложения

Среброто и неговите приложения

24 април 2016
  • Сподели:

Среброто намира голямо приложение и в медицината. Сребърните йони и някои съединения на среброто имат токсичен ефект върху много бактерии, вируси и плесени, подобно на оловото и живака, но не са пагубни за човешкото здраве като тежките метали. Поради тази причина някои сплави и съединения на среброто намират все по-голямо приложение при производството на различни медицински инструменти и при третирането на открити рани и изгаряния.

Паралелно с това бактерицидните свойства на среброто намират все по-голямо приложение в разработването на високотехнологични материи, тъй като предотвратяват развитието на различни бактерии и гъбички, причиняващи неприятни миризми. Въпреки спада на нуждата от сребро в някои традиционни сектори, индустриалните приложения се увеличават. Развиват се нови индустриални сектори с растяща нужда от сребро.